Ελληνικό Σωματείο της Halliwick

SWIMMING AND THERAPY FOR PEOPLE WITH DISABILITIES - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Το Ελληνικό Σωματείο της Halliwick  (Ηalliwick Association of Greece), έχει μή κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 2013 και απέκτησε νομική υπόσταση τον Νοέμβριο του 2014.

Υπάγεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό της Halliwick (International Association of Halliwick), και τηρεί πιστά το πρωτόκολλο διδασκαλίας, εφαρμογής και προώθησης της μεθόδου, σύμφωνα με τους κανόνες και τις σύγχρονες υποδείξεις, που προκύπτουν μέσα απο την επιστημονική έρευνα.

Τα σεμινάρια που διοργανώνονται μέσω του φορέα, φέρουν τα επίσημα λογότυπα των συλλόγων και τα πιστοποιητικά συμμετοχής, φέρουν ένα μοναδικό κωδικό για κάθε συμμετέχοντα, που αναγνωρίζεται παγκοσμίως, μέσω του ενημερωμένου δικτύου.

Δικαίωμα διδασκαλίας στα σεμινάρια, έχουν μόνο οι πιστοποιημένοι λέκτορες και εκπαιδευόμενοι λέκτορες, που έχουν ακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρωτόκολλο που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός της Halliwick, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η πιστότητα στη μετάδοση γνώσεων και τεχνικών, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των κολυμβητών με καθε είδους αναπηρία και την εξέλιξή τους μέσα στο νερό.

Στόχος του συγκεκριμένου σωματείου, είναι να συγκεντρώσει όλα τα εκπαιδευμένα μέλη, με σκοπό την προώθηση της μεθόδου Halliwick και να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κοινό, σχετικά με το που μπορεί να βρεί κάποιον εκπαιδευμένο επαγγελματία στην περιοχή του.

Τα πιστοποιημένα σεμινάρια της μεθόδου Halliwick για την Ελλάδα, που διοργανώνται ετησίως, ανακοινώνονται επίσημα μόνο στις ιστοσελίδες του International Halliwick Association (Οverseas Courses) και του Πανελληνίου Σωματείου (Σεμινάρια), και προωθούνται αντίστοιχα μεσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε.